Chat with us, powered by LiveChat

Veelgestelde vragen

Onderwerpen

Algemeen

Welke bedrijfsverzekeringen heb ik nodig?

Hier lopen veel ondernemers tegenaan. Dit verschilt namelijk ook per beroep en branche.

Vind de verzekering die je nodig hebt
Onze online risicoscan toont je in enkele minuten precies welke risico’s je als ondernemer loopt EN welke bedrijfsverzekering je hiervoor nodig hebt:

Start risicoscan

Hoe vraag ik een bedrijfsverzekering aan?

Dit kan op 3 manieren:

 1. Zelf een premie berekening maken en verzekering afsluiten via één van de tools bij ons op de website
 2. Door een offerte aan te vragen
 3. Door de risicoscan in te vullen

Vervolgens gaan wij als volgt te werk:

 1. Een adviseur bestudeert je aanvraag en maakt een premie vergelijking
 2. Je ontvangt een offerte met bedrijfsverzekeringen die voor jou van toepassing zijn per email
 3. Controleer je zelf nauwkeurig de offerte
 4. Geef je akkoord door
 5. Wij versturen je aanvraag naar de verzekeraar, je bent direct gedekt (mits je alles naar waarheid ingevuld hebt)
 6. Je ontvangt het polisblad

Wat kost een bedrijfsverzekering?

De premie voor een bedrijfsschadeverzekering wordt onder andere bepaald door:

 • De bedrijfsactiviteit
 • De omzet
 • De loonsom

Om er achter te komen hoeveel je precies betaalt per maand, raden wij je aan vrijblijvend een offerte bij ons aan te vragen.

Hierbij alvast een prijsindicatie van de verschillende verzekeringen:

Wil je weten welke risico’s jij precies als ondernemer loopt en welke verzekering voor jou van toepassing is? Doe dan de risicoscan!

Als je een offerte van ons aanvraagt, dan zie je de totale premie vermeld staan. Deze premie en eventueel eenmalige poliskosten zijn inclusief onze kosten vermeld. In de premie is een klein percentage – dit wordt provisie genoemd – voor ons bestemd. Je betaalt ons dus niet apart voor het afsluiten van deze verzekeringen.

Hoe worden wij betaald?

Dit verschilt per dienst:

Bedrijfsschadeverzekering
Als je een offerte van ons aanvraagt, dan zie je de totale premie vermeld staan. Deze premie en eventueel eenmalige poliskosten zijn inclusief onze kosten vermeld. In de premie is een klein percentage – dit wordt provisie genoemd – voor ons bestemd. Je hebt daarmee altijd toegang tot onze specialisten en begeleiding.

Overige adviesdiensten
Voor het adviseren van de overige producten, zoals arbeidsongeschiktheid en pensioen, mag er geen provisie in het product meegenomen worden. Wij brengen daarom hiervoor apart advieskosten in rekening.

Wie is SUREbusiness

Wij werken samen met SUREbusiness. Zij zijn een gevolmachtigd agent, dat betekent een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid heeft om namens een of meerdere verzekeraars op te treden.

Zij verzorgen voor Verzekeringen24 de administratieve afhandeling namens de betrokken verzekeraars en incasseren de premie.

Moet ik ingeschreven staan bij de KvK voor het afsluiten van een bedrijfsverzekering?

Voor je een bedrijf kan starten als ondernemer moet je je in veel gevallen inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Registratie in het handelsregister van de KvK bevordert de rechtszekerheid bij het zakendoen. Het is voor jou als ondernemer van belang te weten met wie je te maken hebt, wie bevoegd is, wie aansprakelijk is en of er misschien sprake van een faillissement is.

Zonder KvK nummer kan je ook geen bedrijfsverzekering afsluiten.

De KvK beoordeelt tegenwoordig wat strenger of je je wel of niet kunt inschrijven in het handelsregister. Zie ook onderstaande video of de site van de KVK.

Wat betekent 'execution only'?

Het afsluiten van enkele verzekeringen kan je bij ons zelf online doen. Dit heet ‘Execution Only’ en dat is voor personen die zonder advies weten welke keuze zij maken. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor je keuze.

Wat is het verschil tussen een schade- en sommenverzekeringen?

Er zijn twee soorten verzekeringen:

 • Schadeverzekeringen = verzekeringen die bij het ontstaan van een gedekte schade alleen (een deel van) de werkelijk geleden schade vergoeden.
 • Sommenverzekeringen = verzekeringen die een van te voren vastgesteld bedrag uitkeren wanneer een van tevoren afgesproken gebeurtenis plaatsvindt. Het indemniteitsbeginsel is dus niet van toepassing op sommenverzekeringen.

Wat betekent het indemniteitsbeginsel / schadeloosstellingsbeginsel?

De uitkering van een schadeverzekering mag niet leiden tot een hoger bedrag dan de daadwerkelijk geleden schade.

De verzekerde mag door een uitkering uit een schadeverzekering niet in een financieel gunstigere positie komen dan het geval was voor de schade. Uitzonderingen:

 • (deskundigen) taxatie
 • Afwijking van het beginsel door omschrijving in de polisvoorwaarden

Waarom moet ik leveringsvoorwaarden gebruiken?

Vaak geldt geen verplichting voor verzekerde om leveringsvoorwaarden te hanteren. Maar het is – ook voor je relatie – wel belangrijk om leveringsvoorwaarden te gebruiken waarin aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen zijn opgenomen. Om goed hun werk te kunnen doen moeten de leveringsvoorwaarden vooraf en duidelijk aan de opdrachtgever worden verstrekt.

De aansprakelijkheid kan worden beperkt op de volgende manieren:

 • tot een aantal maal het honorarium van de betreffende opdracht;
 • tot het totale over een bepaalde termijn door de opdrachtgever verschuldigde bedrag (als de opdracht een langdurig karakter heeft);
 • tot de directe schade, indirecte schade en/of gevolgschade (zoals gederfde winst of verlies van omzet) worden dan niet vergoed;
 • de opdrachtnemer kan zich door de opdrachtgever laten vrijwaren tegen aanspraken van derden;
 • er kan een bepaling worden opgenomen waarin staat dat de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt als de opdrachtgever niet binnen eentermijn nadat hij met de schade bekend is geworden de opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk heeft gesteld.

Het is in ieder geval raadzaam de voorwaarden na het opstellen hiervan te laten controleren door een jurist. Of gebruik leveringsvoorwaarden die door de branchevereniging zijn opgesteld.

Wat is het verschil tussen provinciaal, volmacht en beurs?

Het is mogelijk verzekeringen af te sluiten ‘provinciaal’ of via ‘de beurs’.

De beursmarkt verzorgt de grotere (internationale) risico’s die de capaciteit van 1 verzekeraar te boven gaan. De beursmakelaar brengt dit risico op de beurs en (beurs)verzekeraars tekenen elk een percentage op het risico totdat het gehele risico is gedekt.

Alle niet beursmatige risico’s zijn provinciaal.

Een volmacht is binnen provinciaal een distributiewijze, net zoals direct writing of traditioneel via een assurantietussenpersoon.

Provinciaal = acceptatie, polisopmaak en schadebehandeling is in handen van de verzekeraar. Er zijn weliswaar allerlei ICT-oplossingen zodat een deel van het werk door de tussenpersoon wordt gedaan, maar uiteindelijk geeft de verzekeraar de polis af.

Volmacht = acceptatie, polisopmaak en schadebehandeling wordt door de tussenpersoon (feitelijk: een aparte assuradeur) gedaan, die dan ‘gevolmachtigde’ heet. Wel bepaalt de volmachtgever/verzekeraar de regels waar de gevolmachtigde zich aan moet houden. Een groot deel van het werk ligt dus nu niet meer bij de verzekeraar maar bij de volmacht.

Vroeger had je de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam wat leidde tot de kreet provinciaal om aan te geven dat het hier om risico’s ging die niet in de “grote stad” werden afgedekt.

Heb ik een aansprakelijkheidsverzekering nodig als ik al een BV heb?

Een van de voornaamste redenen waarom (beginnende) ondernemers  voor een BV als rechtsvorm kiezen (in plaats van een eenmanszaak of een vof) is de aansprakelijkheid.

In tegenstelling tot een vof of een eenmanszaak sta je als bestuurder en/of aandeelhouder van een BV niet met je volledige persoonlijke bezit in voor mogelijke schulden die uit je zakelijke activiteiten voortvloeien.

Echter kun je als bestuurder en/of directeur-grootaandeelhouder van een BV alsnog persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Bijvoorbeeld als je het bestaan van de BV door onbehoorlijk bestuur in gevaar brengt.

Onbehoorlijk bestuur (2:9 BW)
Een bestuurder (of commissaris/toezichthouder) dient zijn/haar taak naar behoren te vervullen. Wat de precieze verantwoordelijkheden zijn wordt mede in de rechtspraak en door de actuele ontwikkelingen bepaald. Zo dient een bestuurder (of commissaris/ toezichthouder) onder andere te letten op:

 • de fundamentele bestuursplichten, zoals de boekhoudings- en administratieplicht;
 • het treffen van voldoende voorzieningen en/of het sluiten van toereikende verzekeringen tegen voorzienbare risico’s;
 • de kredietwaardigheid van bedrijven waar men zaken mee doet;
 • het verantwoord investeren;
 • het voeren van een goed beleid van de onderneming en hettoezicht houden daarop.

Met punt 2 wordt dus bedoeld dat als je doelbewust geen  aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten, dit gezien kan worden als onbehoorlijk bestuur en je hierdoor alsnog persoonlijk aansprakelijk  gesteld kan worden.

Bron: Firm24 en Markel

Ontvang ik pakketkorting als ik meerdere verzekeringen afsluit?

Wanneer wij bij 1 verzekeraar of 1 gevolmachtigd agent (=professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid heeft om namens een of meerdere verzekeraars op te treden) meerdere verzekeringen onderbrengen, dan ontvang je pakketkorting.

SUREbusiness houdt de volgende pakketkorting aan:
3 dekkingen is 5%
4 dekkingen is 7,5%
5 of meer dekkingen is 10%

Bedrijfsaansprakelijkheid

Wat kost een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie voor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt onder andere bepaald door:

 • De bedrijfsactiviteit
 • De omzet
 • De loonsom

Om er achter te komen hoeveel je precies betaalt per maand, raden wij je aan vrijblijvend een offerte bij ons aan te vragen.

Een Bedrijfsaansprakelijkheid kost ongeveer €10,- p/m

Wil je weten welke risico’s jij precies als ondernemer loopt en welke verzekering voor jou van toepassing is? Doe dan de risicoscan!

Als je een offerte van ons aanvraagt, dan zie je de totale premie vermeld staan. Deze premie en eventueel eenmalige poliskosten zijn inclusief onze kosten vermeld. In de premie is een klein percentage – dit wordt provisie genoemd – voor ons bestemd. Je betaalt ons dus niet apart voor het afsluiten van deze verzekeringen.

Voor wie is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?

De bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering (AVB) is geschikt voor elke ondernemer (zzp’er of mkb’er). Ongeacht de jaaromzet of aantal medewerkers. Voor iedere rechtsvorm (eenmanszaak, BV, NV, VOF, stichting en/of vereniging en maatschap). En voor verschillende branches, zoals, zakelijke dienstverlening, ICT, bouw, industrie, horeca, zorg, en transport.

Daarom wordt de AVB door de meeste ondernemers afgesloten.

Wanneer wordt je aansprakelijk gesteld?

Precies op de momenten dat je het niet verwacht, kan je aansprakelijk worden gesteld voor een schade. Ongeacht of dit jouw schuld is of niet.

Het kan ook door een werknemer van jou gebeuren. Een flinke schadeclaim kan zelfs tot een faillissement leiden. Je particuliere aansprakelijkheidsverzekering biedt dan geen uitkomst.

Veel ondernemers hebben daarom een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Die biedt dekking in veel verschillende situaties.

Is een aansprakelijkheidsverzekering voor mijn onderneming verplicht?

Veroorzaak je als ondernemer schade tijdens het werk? Dan is dit niet gedekt met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Je hebt dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig. Deze verzekering is niet verplicht, wel verstandig! Zo’n beetje elke serieuze ondernemer beschikt over deze verzekering.

Helemaal als je personeel in dienst hebt. Hoewel de kans op schadeclaims meestal klein is, kan de impact op je bedrijf heel groot zijn. Een fout van jou of een werknemer kan zomaar duizenden euro’s kosten.

Wat is inlooprisico?

Je bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden. Dit heet inlooprisico en kan je meeverzekeren tegen een (eenmalige) meerpremie.

Wat is opzicht en waarom staat dit in het polisvoorwaarden?

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade die je aan een ander toebrengt en waarvoor jij aansprakelijk bent.

Wanneer je zaken van een ander onder je hebt om te gebruiken/bewerken alsof ze van jezelf zijn, worden deze zaken gelijk gesteld aan zaken van jezelf. Dit wordt gedaan omdat de kans op een schade aan de zaken van de derde nu even groot is als de kans op schade aan zaken die van jezelf zijn.

De opzicht clausule is opgenomen omdat het niet mogelijk is om jezelf aansprakelijk te stellen voor schaden die je aan jezelf hebt toegebracht. Nu de zaken van derden gelijk zijn gesteld aan eigen zaken valt schade hieraan niet meer onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering.

Wel verzekerd?

Indien je dit wel verzekerd wilt hebben, dan verzoeken wij je om dit specifiek aan te geven.
Het kan ook voorkomen dat dit automatisch al door de verzekeraar meegenomen wordt. Dan staat dit vermeld op het clausuleblad.

Welke aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen moet ik opnemen in mijn algemene voorwaarden?

Wij raden aan om de volgende bepalingen op te nemen hierover:

 1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een ‘inspanningsverbintenis’ (Let op als er gesproken wordt over ‘resultaat’)
 2. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.
 3. Een forum- en rechtskeuzebeding (Nederlandse rechter/ Nederlands recht).

Kan ik mijn aansprakelijkheid niet volledig afdekken middels mijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn een goede manier om duidelijk vast te leggen waar je wel en niet aansprakelijk voor kunt worden gehouden.

Maar je kunt niet zomaar alles uitsluiten in de algemene voorwaarden.

Wettelijk gezien mag je in elk geval niet aangeven dat je niet aansprakelijk bent voor schade door opzet of ‘bewuste roekeloosheid’.

Is de opdrachtgever een consument, dan is de wet strenger. Je mag je eigen aansprakelijkheid dan helemaal niet beperken in de algemene voorwaarden. De consument wordt namelijk als zwakkere partij gezien die bescherming nodig heeft.

Zie ook: https://www.verzekeringen24.com/aansprakelijkheid-uitsluiten-algemene-voorwaarden/

Wat moet ik in mijn algemene voorwaarden opnemen over aansprakelijkheid?

Hoewel in de offerte meestal geen verplichting (voor dekking) tot het gebruik van algemene voorwaarden ten opzichte van opdrachtgevers is opgenomen, gaat de verzekeraar er vanuit dat je in de regel voor rechtstreekse opdrachten (niet via tussenkomst / interimmanagementbureau) wel jouw algemene voorwaarden overeenkomt met je opdrachtgevers; vanuit het oogpunt van risicobewustzijn en risicomanagement.

Het is belangrijk in je algemene voorwaarden de onderstaande aansprakelijkheidsbeperkende bepalingen op te nemen:

 1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis (nooit een resultaatsverbintenis opnemen).
 2. De totale aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het honorarium/de opdrachtsom. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg)schade. Tevens is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade van derden, hiervoor zal de opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaren.
 3. Een forum- en rechtskeuzebeding (Nederlandse rechter/ Nederlands recht).

De algemene voorwaarden moeten, om deze juist overeen te komen, bij elke opdracht in het offerte stadium en uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst van opdracht aan de opdrachtgever worden overhandigd en/of toegezonden (kenbaar gemaakt).

Naast de algemene voorwaarden is het van belang om in een heldere opdrachtomschrijving de taken en verantwoordelijkheden van de interim-manager/professional vast te leggen.

In situaties waarbij je genoodzaakt bent de algemene (inkoop) voorwaarden van jouw opdrachtgever te accepteren raden wij je aan goed te beoordelen of deze algemene voorwaarden passend zijn voor jouw werkzaamheden en een redelijk in verhouding tot je opdracht staan met betrekking tot aansprakelijkheid voor fouten (risico). Raadpleeg in zo’n geval een specialist (jurist, branchevereniging).

Lees meer hierover ook in onze uitgebreide blog over Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid.

Het bovenstaande is geschreven uit verzekeringstechnisch oogpunt; het is geen juridisch advies op het gebied van aansprakelijkheid

Kan ik productaansprakelijkheid uitsluiten of beperken in mijn algemene voorwaarden?

Je kan aansprakelijkheid als producent op grond van productaansprakelijkheid niet uitsluiten of beperken.

Wat houdt productaansprakelijkheid in?

Met productaansprakelijkheid wordt bedoeld de schade die kan ontstaan als je een product levert dat niet goed werkt. Jij kan dan hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Dit is meestal gedekt in de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar wij raden je aan dit altijd goed te controleren of naar te vragen bij ons.

Let op: Als je producten van buiten de EU importeert, wordt je juridisch gezien als de producent. Lees er hier meer over.

Wat dekt de milieuaansprakelijkheidsverzekering?

De milieuaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Deze verzekering is daarmee een aanvulling op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). De aansprakelijkheid voor schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen is gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Er moet voor een gedekte milieuaantasting sprake zijn van het rechtstreeks vanaf de verzekerde locatie vrijkomen van een milieugevaarlijke stof. De milieuschade op de verzekerde locatie zelf is op de milieuaansprakelijkheidsverzekering niet gedekt.

Wat als mijn personeel schade krijgt?

Je personeel kan ook schade krijgen. Als jij daarvoor verantwoordelijk bent, heb je niets aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

In dat geval betaalt alleen een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering een vergoeding. Zo’n polis kan veel geld schelen. Als werkgever moet je altijd zorgen voor een veilige werkomgeving. Die verantwoordelijkheid gaat ver.

Wat als ik iemand aansprakelijk wil stellen?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor gevallen waarin je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld.

Als je zelf je recht wilt kunnen halen bij een ander, dan is een rechtsbijstandsverzekering interessant.

Deze twee verzekeringen vormen als het ware elkaars spiegelbeeld.

Beroepsaansprakelijkheid

Waarom heb je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?

Een fout kan in een klein hoekje zitten, ondanks de uitstekende kwaliteit van je werkzaamheden en risicobeheersing. Ook onterechte aanspraken zijn niet altijd te voorkomen.

Hierbij is een passende beroepsaansprakelijkheidsverzekering een onmisbaar onderdeel voor de bedrijfsvoering en uiteindelijk voor de bescherming van de reputatie en continuiteit van de onderneming.

Ook kan je tot deze verzekering verplicht worden door je opdrachtgever.

 

De volgende beroepen raden wij bijvoorbeeld aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten:

 • Advocaat
 • Notaris
 • Organisatie adviseur
 • Software ontwikkelaar

Waar moet ik op letten bij het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Wij raden aan minimaal het volgende te controleren bij een premie voorstel voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering:

 • Dat het beroep volledig overeen komt
 • Hoogte verzekerde uitkering
 • Dubbele jaarlimiet meeverzekeren (indien nodig)
 • Inloopdekking (je kunt nog aansprakelijk gesteld worden voor activiteiten uit het verleden)
 • Meeverzekeren van bedrijfs­aanprakelijkheid (AVB)
 • Optioneel: type leveringsvoorwaarden sluiten aan

Wat is het verschil tussen een bedrijfs- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor schade aan spullen (=zaak) of personen (=letsel) waarin je als ondernemer aansprakelijk wordt gesteld.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) dekt de financiële schade die je als dienstverlener veroorzaakt als je een opdracht niet goed uitvoert, of als je verkeerd advies geeft.

Dit leggen wij uit de hand van dit voorbeeld:

Stel je maakt software en door een fout in het programma kloppen de offertes die je opdrachtgever aan zijn klanten stuurt niet. Daardoor moet hij onder de kostprijs leveren en dat betekent een financiële strop voor hem. Hij wil dat jij zijn financiële schade vergoedt. In dat geval verleent de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geen dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan dan wel uitkomst bieden.

Twijfel je hierover? Neem dan contact met ons op.

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet voldoende?

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan personen en/of zaak (=spullen) . Dit zijn risico’s die elke ondernemer loopt. Terwijl de beroepsaansprakelijkheidsverzekering juist de financiële/vermogensschade dekt. Zie ook: verschil AVB en BAV.

De dekking is dus wel degelijk anders. Het één vult het ander dus aan.

Afhankelijk van wat je doet, is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen dus niet voldoende.

Wat dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering precies?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de financiële schade van een verkeerd advies en/of gemaakte fouten (=beroepsfout) tijdens werkzaamheden. Daarnaast biedt deze verzekering dekking voor kosten van verweer (proceskosten en kosten van juridische bijstand, voor als je aansprakelijk gesteld wordt), wettelijke rente, bereddingskosten en ondersteuning bij de verdediging van jouw belangen, ongeacht of de schadeclaim gerechtvaardigd is.

Voorbeeld
Stel je maakt software en door een fout in het programma kloppen de offertes die je opdrachtgever aan zijn klanten stuurt niet. Daardoor moet hij onder de kostprijs leveren en dat betekent een financiële strop voor hem. Hij wil dat jij zijn financiële schade vergoedt. In dat geval verleent de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) geen dekking. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) kan dan wel uitkomst bieden.

Let op! Verzekeringsdekking zal bestaan voor claims ontstaan na ingangsdatum en gemeld gedurende de verzekerde periode. Het is een veelgemaakte misvatting dat na afronding van een opdracht de beroepsaansprakelijkheidsverzekering veilig kan worden opgezegd. Een beroepsfout hoeft niet altijd direct zichtbaar te zijn en kan ook na verloop van tijd pas bekend worden.

Wat is het verschil tussen een beroepsfout en handelen/nalaten?

Eerder gaven we al aan wat er gedekt is bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De aansprakelijkheid voor door derden geleden (financiële) schade als gevolg van een door verzekerde gemaakte beroepsfout, is verzekerd op alle beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Wordt er gesproken over een handelen of nalaten (in plaats van een beroepsfout) dan is deze omschrijving net iets ruimer. Er hoeft geen sprake te zijn van een beroepsfout, om toch aansprakelijk gesteld te worden. Dat is met name het geval bij contractbreuk.

Voorbeeld
Stel dat je de samenwerking met een opdrachtgever opzegt en je opdrachtgever lijdt hierdoor schade. Er is dan geen sprake van een beroepsfout (het heeft namelijk niets te maken met je daadwerkelijke activiteiten waarvoor je bent ingehuurd), maar je kunt wel aansprakelijk gesteld worden. Wordt er in de polis gesproken over dekking bij een beroepsfout, dan is in bovenstaand voorbeeld geen dekking.

Voor wie is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is voor iedereen van toepassing waarbij het uitoefenen van het beroep kan leiden tot financiële schade.

Voornamelijk zijn dit vrije beroepsbeoefenaar waarbij aan de werkzaamheden een intellectuele prestatie ten grondslag ligt. Zoals bijvoorbeeld interim- en projectmanagement en consultancy werkzaamheden op het gebied van finance & contol, human resource management, organisatie- en managementondersteuning, marketing & communicatie, informatie- en communicatietechnologie.

Wat kost een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

De premie van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt bepaald door de aard van het beroep, de omvang van het bedrijf en de omzet.

Hierbij 2 premievoorbeelden:

Beroep: organisatie adviseur
Omzet: €100.000,-
Verzekerd bedrag: €250.000,-
Per jaar: 2x verzekerd bedrag
Premie p/m: €40,35

Beroep: Ingenieur bouwkundig B&U
Omzet: €100.000,-
Leveringsvoorwaarden DNR2011
Verzekerd bedrag: €1.000.000,-
2x aanspraakbedrag verzekerd per jaar
Premie p/m: €150,76

Het afsluiten van deze verzekering is vaak maatwerk, aangezien het beroep goed moet aansluiten bij de activiteiten benoemd in de verzekering. Om die reden kan je bij ons deze verzekering niet execution only afsluiten.

Vraag hier een premie berekening aan

Hoe hoog moet het verzekerd bedrag zijn voor mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Meestal hanteren de verzekeraars een verzekerd bedrag van:
€ 250.000
€ 500.000
€ 1.000.000
> € 1.250.000

Het bepalen van het voor jou passende verzekerde bedrag is afhankelijk van:

 • Beroep
 • Het soort klanten
 • Hoogte van een gemiddelde opdracht en het hiermee samenhangende claimrisico.

Vaak hebben de opdrachtgevers in de overeenkomst staan tegen welk bedrag je aansprakelijk gesteld kan worden. Daarnaast raad ik je ook aan om in je eigen voorwaarden aan te geven voor welk bedrag je aansprakelijk gesteld kan worden, zodat je beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) hierop aansluit.

Wat betekent 'Vangnet voor Verweer' bij mijn (Markel) premieberekening?

Bij de premieberekening van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar Markel kan een additionele module toegevoegd worden genaamd ‘Vangnet voor Verweer.

Dit heeft de volgende voordelen:

 • Geschillen met de verzekeraar over de geheel of gedeeltelijke afwijzing van een schade of over de behandeling van een schade.
 • Geschillen met de overheid en tuchtrechtinstanties. Deze geschillen moeten voortvloeien uit een beroepsfout gemaakt bij activiteiten die binnen een klantgerichte taakopvatting redelijk aansluiten bij of zijn verricht binnen de verzekerde hoedanigheid.
 • Gevallen waarin er dekking onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ontbreekt. Dat kan het geval zijn in het geval de BAV geen dekking biedt vanwege het feit dat de beroepsfout is gemaakt buiten de verzekerde hoedanigheid (maar binnen activiteiten die binnen een klantgerichte taakopvatting redelijk aansluiten bij of zijn verricht binnen de verzekerde hoedanigheid). Het is nadrukkelijk ook de bedoeling geweest om dekking te bieden.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt steeds belangrijker, aangezien steeds meer opdrachtgevers en klanten goede afspraken op papier willen hebben.

Deze verzekering is vaak niet verplicht, maar het komt voor dat bemiddelingsbureaus, overheden en opdrachtgevers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplichten voor het gunnen van opdrachten.

Voor advocaten is het volgende opgenomen: Op grond van artikel 6.24, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) is een advocaat verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.

Moet ik als advocaat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

Op grond van artikel 6.24, eerste lid, van de Verordening op de advocatuur (Voda) is een advocaat verplicht adequaat verzekerd te zijn tegen het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid. Het doel van deze regel is om het publiek (cliënten, derden) tot op zekere hoogte waarborg te bieden, dat iedere advocaat voldoende verhaal biedt in het geval van schade door een beroepsfout.

Daarin staat ook opgenomen dat de verzekering de schade dekt per advocaat of indien van toepassing per samenwerkingsverband ten minste tot een verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en tot ten minste twee maal dat bedrag per verzekeringsjaar.

Vraag premieberekening aan

Welke werkzaamheden zijn gedekt bij mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zuivere vermogensschade binnen de reikwijdte van de genoemde beroepsactiviteit(en) op de polis.

De verzekerde beroepsactiviteiten kunnen ook worden beschreven in de polisvoorwaarden.

De verzekerde hoedanigheid is een samenvatting van de feitelijke werkzaamheden waarvoor dekking bestaat. Het is belangrijk dat hierbij geen misverstanden kunnen ontstaan over wat wel of niet onder de dekking valt.

Bij twijfel altijd contact met ons opnemen hierover.

Rechtsbijstand

Wat is het verschil tussen de Reaal en DAS rechtsbijstand (ZZP) dekking?

Hierbij een toelichting op de verschillen tussen de twee verzekeringen.

Dekking:
De dekking op het Reaal product is zeer beperkt en geeft dekking op 3 soorten conflicten:

 • Het verhalen van aan u door een ander toegebrachte schade, ook tijdens verkeersdeelname;
 • Het incasseren van onbetwiste facturen die onbetaald zijn gebleven;
 • Conflicten over de door u gebruikte bedrijfs- of kantoorruimte.

Een zzp’er heeft met deze verzekering dus alleen dekking voor het aansprakelijk stellen van anderen voor het verhalen van schade en indien er een conflict ontstaat over de bedrijfsruimte (vaak hebben zzp’ers geen bedrijfsruimte).

Daarnaast kan de ondernemer gebruik maken van onze incassodienstverlening indien de factuur niet wordt betwist door de klant.

Uitgesloten:
Hierbij enkele voorbeelden die uitgesloten zijn op de Reaal verzekeren, maar wel onder de verzekering DAS voor ZZP vallen:

 • Conflicten naar aanleiding van verbintenissen met klanten/afnemers, opdrachtgevers of met leveranciers;
 • Juridische conflicten naar aanleiding van onbetaalde facturen (conflict met klant over betaling);
 • Conflicten met de overheid over bijvoorbeeld vergunningen;
 • Volledige dekking bij verweer op aansprakelijkheid (aanvullend op de aansprakelijkheidsverzekering).

Kortom, de verzekering van Reaal is zeer beperkt, verzekerde moet zich hier zeker van bewust zijn als voor dit product gekozen wordt. Daarom adviseren wij vaak de DAS of ARAG rechtsbijstandverzekering.

Cyber

Wat is een cyberverzekering?

Cyber criminaliteit komt steeds meer voor. De afgelopen jaren zijn veel ondernemers het doelwit geweest van cybercriminelen, 1 op 5 werd ook daadwerkelijk slachtoffer van cybercriminaliteit.

Dit kan leiden tot financiële schade. Je kunt bijvoorbeeld aansprakelijk gesteld worden omdat er klant- of personeelsgegevens zijn gestolen, of boetes krijgen vanwege een overtreding van de meldplicht datalekken.

Een cyberverzekering beschermt je bedrijf tegen alle vormen van cybercrime. Je krijgt van veel verzekeraars ook de nodige hulp om cyberaanvallen te voorkomen en ermee om te gaan. Daarnaast ontvang je een financiële vergoeding als je de dupe bent van cybercrime.

Wat biedt een cyberverzekering?

Een cyberverzekering biedt vaak een pakket aan maatregelen waarmee je beschermd wordt tegen alle vormen van cybercriminaliteit. Ook ben je verzekerd tegen financiële schade, mocht je slachtoffer worden van cybercrime. Een cyberverzekering bestaat uit drie mogelijke componenten:

 • Voorkomen

Samen met een adviseur loop je alle risico’s langs en neem je waar nodig preventieve maatregelen. Dit kan bijvoorbeeld een aanpassing of uitbreiding van je huidige beveiligingsmaatregelen zijn.

 • Herstel

Als je het slachtoffer wordt van een cyberaanval gaan specialisten aan de slag om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Bijvoorbeeld om je website weer bereikbaar te maken.

 • Vergoeding

Je bent verzekerd tot een maximum bedrag. Dit kan uitgekeerd worden in de volgende vier gevallen:

 1. Aansprakelijkheid
  Wanneer je netwerk wordt gehackt, kunnen er vertrouwelijke (klant)gegevens in verkeerde handen vallen, waarna je hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Dit valt niet altijd onder de reguliere aansprakelijkheidsverzekering, maar tegenwoordig wel steeds vaker onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. ​Boetes
  Je bent verplicht om persoonsgegevens goed te beveiligen volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als er na een cyberincident persoonsgegevens in verkeerde handen terechtkomen, is er sprake van een datalek. Dit kunnen gegevens van je klanten zijn, maar ook de persoonlijke gegevens van je werknemers. Bij overtreding van de meldplicht datalekken kun je een boete krijgen.
 3. Schade
  Een virus kan je computer, server of software zo beschadigen dat die onbruikbaar worden. Deze schade wordt vergoed.
 4. Winstverlies
  Na bijvoorbeeld een DDoS-aanval of een aanval met ransomware is je webwinkel tijdelijk onbereikbaar. Dit leidt tot omzetverlies, terwijl de vaste lasten doorlopen. De meeste verzekeringen vergoeden tijdelijk je vaste lasten en de misgelopen brutowinst.

Wat kost een cyberverzekering?

De premie van een cyberverzekering varieert per onderneming. Het vaststellen van de premie is afhankelijk van het te verzekeren bedrag, je omzet, je branche en het soort bedrijf dat je hebt.

Vraag hier een premieberekening aan

Personeelsverzekeringen

Welke verzekeringen zijn belangrijk als je personeel in dienst hebt of neemt?

Personeel zorgt (waarschijnlijk) voor meer omzet, maar ook voor meer risico’s. Met deze 7 personeelsverzekeringen dek je die risico’s af:

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid
 2. Rechtsbijstand
 3. Ziekteverzuim
 4. WEGAS
 5. Ongevallen
 6. Inventaris/goederen/huurdersbelang
 7. Zakenreisverzekering

Waarom ziekteverzuimverzekering afsluiten?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon. In je cao kan een hoger percentage staan.

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten. Je krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat je moet doorbetalen aan je zieke werknemer. Daarnaast wordt je in de meeste gevallen geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Als een arbodienst is opgenomen in het verzekeringspakket, dan kan die in samenwerking met jou een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag begeleiden.

Wat is de dekking van een ziekteverzuimverzekering ?

Voor de verzekering kun je een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70 tot 100 procent. Je kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar.

Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

Wat houdt eigen risico in bij een ziekteverzuimverzekering?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen.

Bij een conventionele verzuimverzekering kun je kiezen uit een bepaald aantal werkdagen per ziektegeval. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet je rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loop je wel minder risico. Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan komt de verzekering tot uitkering. De hoogte van die uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage.

Bij sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stoploss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Wij kunnen je hierbij adviseren.

Wat zijn de kosten van een ziekteverzuimverzekering?

De premie van een ziekteverzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van je personeel.

Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar de sector van je bedrijf, de samenstelling van je personeel en het ziekteverzuimverleden van je bedrijf. Ze vragen vaak naar de ziekteverzuimcijfers van de laatste jaren.

Ten slotte kun je abonnementskosten verwachten voor de arbodienstverlening. Dit hangt af van het verzekeringspakket dat je samenstelt.

Is een ziekteverzuimverzekering verplicht?

Een ziekteverzuimverzekering is niet wettelijk verplicht. In de praktijk blijkt wel dat de meerderheid van de werkgevers zo’n verzekering heeft. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Het is belangrijk om je hierover goed te laten adviseren. Neem daarvoor contact met ons op.

Waarom een WEGAS verzekering?

Een werkgever kan te maken krijgen met aanzienlijke kosten wanneer een werknemer een ongeval krijgt tijdens de uitvoering
van zijn werkzaamheden. Het ongeval kan plaatsvinden op de werkvloer of op locatie, maar ook tijdens verkeersdeelname, woon-werkverkeer of andere werkgerelateerde activiteiten. Bij dit laatste kan je bijvoorbeeld denken aan bedrijfsuitjes, het volgen van een workshop of het maken een zakenreis.

Wanneer er sprake is van een forse letselschade zou dit zelfs het voortbestaan van een organisatie in gevaar kunnen brengen. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), motorrijtuigverzekering of ongevallenverzekering biedt hiervoor niet altijd voldoende dekking.

Het verzekerd bedrag van de WEGAS-polis bedraagt maar liefst € 2.500.000 per gebeurtenis. De dekking omvat niet alleen de letselschade, maar ook eventuele inkomens- en materiële schade.Dit laatste is van belang omdat je ook aansprakelijk kunt zijn voor schade aan bijvoorbeeld de auto van jouw werknemer indien deze auto uitsluitend WA is verzekerd.

 Mogelijkheid meeverzekeren:

 • DGA
 • Werkgerelateerde schaden (“ongevallendekking”)
 • Verkeersdeelname met het openbaar vervoer, per fiets en te voet
 • Woon-werkverkeer
 • Vrijwilligers
 • ZZP’ers/freelancers

De personeelsschadeverzekering WEGAS voor werkgevers is dan de perfecte oplossing.

Hoeveel kost een WEGAS-verzekering?

De premie is afhankelijk van het aantal werknemers en van het aantal motorrijtuigen. Een toeslag wordt in rekening gebracht als de DGA’s, vennoten of de persoon voor wiens rekening de eenmanszaak wordt gedreven, worden meeverzekerd.

Wat is het verschil tussen een WEGAS en collectieve ongevallenverzekering?

Kort samengevat:

 • Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgelegd bedrag uit; en
 • Een aansprakelijkheidsverzekering (WEGAS) dekt de volledig geleden schade van het slachtoffer.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering is een verzekering waarbij een bepaalde som is verzekerd. Deze som wordt uitgekeerd wanneer iemand door een ongeval algeheel of blijvend zijn of haar functies verliest. Het gaat om een van te voren vastgestelde verzekerde som. Dat betekent dat daarmee niet altijd de volledig geleden schade wordt vergoed.

Ongevallenverzekering bij bedrijfsongeval

Stel: een werknemer wordt het slachtoffer van een bedrijfsongeval, waarbij hij/zij oogletsel aan het linkeroog oploopt en het zicht in het linkeroog heeft verloren.

In de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering wordt vaak aansluiting gezocht bij een invaliditeitsschaal. Voor algeheel verlies van lichaamsdelen wordt een percentage van de verzekerde som toegekend. Bij blijvende invaliditeit van één oog gaat het bijvoorbeeld om 33% van de verzekerde som.

De verzekerde som is van tevoren vastgesteld. Laten we de verzekerde som vaststellen op € 20.000,00. Bij blijvend verlies van één oog krijgt de werknemer op grond van de polisvoorwaarden slechts een eenmalig bedrag van € 6.600,00 toegekend (33% maal € 20.000,00).

Andere kosten

Andere kosten voor genezing en herstel (eigen risico, protheses, jaarlijkse controles oogarts etc) en bijvoorbeeld inkomstenderving komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering (WEGAS)

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de volledig geleden schade van een slachtoffer (tot het verzekerde bedrag, dit is doorgaans € 2.500.000,-).

Aansprakelijkheidsverzekering bij bedrijfsongeval

Indien een derde aansprakelijk is voor het bedrijfsongeval, kan op grond van een (eventuele) aansprakelijkheidsverzekering de volledige schade worden verhaald. Daaronder vallen dus wel alle kosten voor genezing en herstel, eventuele mantelzorg en huishoudelijke hulp, hulp bij het klussen in en om de woning en de gederfde inkomsten.

Is de werknemer arbeidsongeschikt voor het uitvoeren van de werkzaamheden? Dan zal worden geïnventariseerd welke inkomsten de werknemer in de situatie zonder ongeval zou hebben verkregen. Deze gemiste inkomsten zullen ook voor vergoeding in aanmerking komen.

Wat is een collectieve WIA-verzekering (WGA-gat verzekering)?

Een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer loopt het risico op een forse inkomensdaling. Als werkgever kun je dit voor je personeel afdekken met een collectieve WIA-verzekering.

Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan ben je als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Hierdoor kan het inkomen van je werknemer flink dalen, soms zelfs tot onder bijstandsniveau.

Veel werknemers zijn zich niet bewust van dit risico. Het lagere inkomen kan echter vervelende persoonlijke gevolgen hebben. Zo is het mogelijk dat zij hun hypotheek of de studie van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Een collectieve WIA-verzekering kan in dat geval uitkomst bieden.

Wat dekt een WGA hiaat of gat verzekering?

Als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt raakt, dan ben je verplicht als werkgever de eerste twee jaar (104 weken) minimaal 70% van het salaris door te betalen. Hiervoor kan een werkgever zich verzekeren middels een ziekteverzuimverzekering.

Daarna hebben je werknemer mogelijk recht op een WGA-uitkering. Die uitkering is een percentage van het minimumloon. De uitkering houdt geen rekening met het loon dat je eerder verdiende. Grote kans dus, dat je inkomen flink daalt.

Met een WGA-hiaatverzekering krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumloon, ofwel sv-loon.

Arbeidsongeschiktheid

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • Als je ondernemer, zzp’er of DGA bent
 • Jonger dan 60 jaar
 • Nog niets geregeld hebt bij arbeidsongeschiktheid (voor de lange termijn)
 • Zeker wilt zijn van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid

AOV: is de eindleeftijd gekoppeld aan de AOW leeftijd?

De eindleeftijd van een AOV is niet gekoppeld aan de stijgende AOW leeftijd. Je AOV keert uit tot de gekozen eindleeftijd.

Dit heeft ermee te maken dat je zelf mag aangeven tot welke leeftijd je een uitkering wenst te ontvangen. Bij het aangaan van de verzekering wordt de premie hier op gebaseerd. Het is overigens wel mogelijk om de eindleeftijd aan te passen naar 67 jaar.

De premie wijzigt dan wel. Ook ontvangt men dan wel graag een ingevulde gezondheidsverklaring. Aan de hand daarvan beoordeelt men of de polis wordt aangepast.

Wat bepaalt de premie van arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • Beroeps- of passende arbeidsongeschiktheid
 • Schade- of sommenverzekering
 • Eigen risico
 • Wel of geen indexatie
 • Vaste of leeftijdsafhankelijke premie
 • Eindleeftijd
 • Uitkeringsdrempels

Hoe duur is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

 • De kosten voor een AOV zijn afhankelijk van:

  • Eigen risico = hoeveel eigen spaargeld heb je?
  • Tot wanneer wil je het risico gedekt hebben; 60, 67 jaar?
  • Vorm dekking; schade- of sommenverzekering
  • Welk bedrag  je verzekert

  Hier kan je zelf een premie berekening maken.

  De huidige perceptie is dat een AOV duur is, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn! Je bepaalt namelijk zelf de dekking. Als je bijvoorbeeld het eerste jaar als eigen risico neemt en laat uit betalen tot 60 jaar, dan scheelt dit veel in de premie. Daarnaast zijn er ook alternatieven die aan kunnen sluiten op jouw persoonlijke financiële (gezins)situatie bij arbeidsongeschiktheid.

  Daarnaast betaal je advieskosten voor het afsluiten van de verzekering.

Tot welke leeftijd kan je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Overige

Wat dekt een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

De kern van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is het bieden van bescherming van het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders.

Bestuurders en commissarissen kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld, hetgeen wil zeggen dat elke persoon afzonderlijk kan worden aangesproken voor de totaal te verhalen vermogensschade, ook al is deze (mede) veroorzaakt door een medebestuurder of -commissaris.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan daarbij hulp verlenen door juridische bijstand te verlenen, verzekerde te begeleiden, indien noodzakelijk de (gerechtelijke) procedure uit handen te nemen en de eventuele schade te vergoeden.

Wanneer voornamelijk van toepassing?

Faillissement is nog steeds de meest voorkomende reden voor een mogelijke claim. De laatste jaren is het aantal faillissementen sterk toegenomen, dit geldt vooral voor startende bedrijven.

 Voorbeeld claimende partijen

 • Aandeelhouders
 • Klanten
 • Belangenorganisaties
 • Pensioenfondsen
 • Banken
 • Leveranciers
 • Werknemers

Meer informatie of premie voorstel aanvragen

Hier kan je vrijblijvend een premie voorstel voor deze verzekering aanvragen:

Premieberekening aanvragen

Wat dekt een inventarisverzekering?

Een verzekering die de gehele bedrijfsinventaris verzekert tegen een aantal afgesproken gevaren. Gebruikelijk is een uitgebreide dekking, onder andere tegen de risico’s van brand (inclusief rook- en roetschade), storm, inbraak en diefstal (na braak), diverse vormen van waterschade. De verzekering kan geschieden op basis van nieuwwaarde.

Uitgesloten zijn oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties, overstromingen en dergelijke.

Wat dekt een CAR verzekering?

De Construction-All-Risks (CAR) verzekering geeft een zeer uitgebreide dekking voor aanbouwrisico’s (huizen, gebouwen, bruggen, wegen, renovatieprojecten en dergelijke). De polis kent een aantal rubrieken:

 • Voor het werk zelf,
 • Het hulpmaterieel,
 • Reeds bestaande eigendommen van de opdrachtgever,
 • Transport en
 • Aansprakelijkheid.

Nagenoeg alle risico’s, met uitzondering van catastrofeachtige gebeurtenissen als oorlog en atoomkernreacties, zijn gedekt.

De verzekering geeft een totaaldekking, waarbij alle bij de bouw betrokken partijen onder één polis verzekerd zijn (opdrachtgever, aannemers, onderaannemers, architecten, installateurs, leveranciers, enzovoort).

Per rubriek geldt een verzekerd bedrag, waarbij het bedrag voor het werk zelf wordt vastgesteld op basis van de aanneemsom, doorgaans met nacalculatie.

Uitgesloten zijn de risico’s van het opnieuw verrichten van verkeerd uitgevoerde werkzaamheden (eventueel daardoor ontstane verdere schade is wel gedekt), vertragingsschade en boetes (bijvoorbeeld voor te late oplevering).

Wat dekt een bedrijfsschadeverzekering?

Een verzekering die dekking biedt tegen de financiële gevolgen van een vermindering/stagnatie van het productie- of bedrijfsproces. Deze bedrijfsstagnatie dient te zijn veroorzaakt door een materiële schade ten gevolge van een gedekt gevaar. De gedekte gevaren variëren van uitsluitend brand, ontploffing, blikseminslag (standaarddekking) tot standaarddekking aangevuld met stormschade, waterschade, inbraak, aanrijding/aanvaring, straatafzetting en het wegvallen van stroom- of watervoorziening (standaard uitgebreide dekking).

Wat dekt een extra kostenverzekering?

De Extra kostenverzekering vergoedt extra kosten om het bedrijf draaiende te houden na een verzekerde gebeurtenis. Dit kan brand- of waterschade zijn, maar bijvoorbeeld ook inbraak of tijdelijke sluiting van het bedrijvenpark waar je gevestigd bent. Extra kosten zijn bijvoorbeeld:

 • Huur van tijdelijke bedrijfsruimte;
 • Huur van computers of communicatieapparatuur;
 • Kosten om de tijdelijke locatie geschikt te maken;
 • Extra reiskosten van personeel
 • Mogelijke extra salariskosten en overwerk.

Wat dekt een computerverzekering?

De computerverzekering dekt risico’s die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.

De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing.

Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag.

Uitgesloten is catastrofeachtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Wat dekt de gebouwenverzekering?

Deze verzekering dekt schade aan gebouwen, die bedrijfsmatig worden gebruikt, al dan niet in verhuurde staat. De verzekering dekt over het algemeen tenminste het risico van brandschade (inclusief rook- en roetschade), maar een veel uitgebreidere dekking is ook mogelijk (storm, inbraak, diverse vormen van waterschade). Verzekerd is over het algemeen op herbouwwaarde.

Uitgesloten blijven oorzaken met een catastrofeachtig karakter, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstroming.

Wat dekt een evenementenverzekering?

Als je een evenement organiseert, wil je goed verzekerd zijn voor onvoorziene gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als aansprakelijk bent voor schade of als het evenement niet door kan gaan door externe oorzaken. Met de Evenementenverzekering ben je verzekert tegen die financiële gevolgen.

Kies zelf de dekking

Niet elk evenement heeft dezelfde risico’s. Daarom kan je zelf kiezen welke rubrieken je opneemt. Zo ben je in één keer verzekerd tegen de risico’s die passen bij jouw evenement. Je kunt één rubriek kiezen of er meerdere combineren, zoals:

Aansprakelijkheid

Vergoeding van de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid. Zowel voor zaak- als personenschade. Dekking van schade aan het gebouw waarin het evenement plaatsvindt kan je meeverzekeren.

Onkosten

Vergoeding van de (on)kosten als het evenement ongewenst wordt afgelast, onderbroken, voortijdig beëindigd of uitgesteld.

Ongevallen

Bedoeld voor de medewerkers of vrijwilligers van de organisatie. Vergoeding bij overlijden of blijvende invaliditeit. Je hebt de keuze uit:

 • € 2.500,- bij overlijden / € 25.000,- bij blijvende invaliditeit (100%)
 • € 5.000,- bij overlijden / € 50.000,- bij blijvende invaliditeit (100%)

Casco

Verlies van of beschadiging aan zaken tijdens transport en verblijf. Je hebt de keuze uit 2 dekkingen:

 • Uitgebreide dekking: Materiële schade aan de verzekerde zaken ongeacht door welke oorzaak ontstaan. Diefstal, vermissing en/of zoekraken van de verzekerde zaken na braak aan afgesloten ruimte en/of vervoermiddel
 • Beperkte dekking: Brand, storm, diefstal na braak en/of ongeval tijdens vervoer

Voor beide dekkingen geldt: Bij evenementen die niet plaatsvinden in een steen/hard pand, moet het weersinvloedenrisico ten minste 10 dagen voor aanvang van de dekkingsperiode van het evenement worden aangevraagd.

Extreme weersinvloeden

Vergoeding van de (on)kosten als het evenement ongewenst wordt afgelast, onderbroken, voortijdig beëindigd of uitgesteld, als gevolg van extreme weersinvloeden.

 • Alleen mogelijk in combinatie met de Rubriek Onkosten
 • Ten minste 10 dagen voor aanvang van de dekkingsperiode van het evenement afsluiten

Geld

Dekking tegen verlies en diefstal van geld:

 • Geld van de organisatie van het evenement, of geld waarvoor men als organisator verantwoordelijk is
 • Tijdens het vervoer, mits onder handbereik van de persoon die het vervoert
 • Op de locatie van het evenement na afpersing, diefstal na braak, diefstal met geweldpleging en brand
 • Ook als er sprake is van vals geld

Waarvoor ben je niet verzekerd?

Voor schade door:

 • Opzet of roekeloosheid
 • Molest

Daarnaast zijn er per rubriek nog specifieke uitsluitingen opgenomen.

Premie berekenen?

Neem hiervoor contact met ons op.

Bron: NN

Wat dekt de Eigen Vervoer verzekering?

Hiermee ben verzekerd voor schade aan of verlies van jouw eigen zaken die je vervoert in een vervoermiddel van jezelf.

Het kan ook gaan om een vervoermiddel dat je hebt gehuurd of aan jou ter beschikking gesteld is. De schade moet het gevolg zijn van een gebeurtenis die plaatsvindt tijdens de looptijd van de verzekering.

Deze zaken zijn alleen verzekerd vanaf het moment dat zij worden geladen in jouw vervoermiddel, tot het moment dat zij zijn gelost.

In de polisvoorwaarden lees je precies wat de Eigen Vervoer verzekering dekt. Wat er vergoed wordt, hangt af van het verzekerde bedrag. Daarnaast zijn de vergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt er vaak een eigen risico.

Glasverzekering nodig bij huur pand?

Je verzekert het glas in de buitengevel van je pand. Ook als je een pand huurt, kan je hiervoor verantwoordelijk zijn. Ons advies is om dit na te kijken in het huurcontract.

Wat kan je in een garageverzekering opnemen?

Afhankelijk van je wensen kan je de volgende onderdelen in de garageverzekering opnemen:

Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven
Schade die je veroorzaakt aan iemand anders of aan de spullen van iemand anders als je daarvoor aansprakelijk bent.

Dekking voor schade aan voertuigen van klanten
Schade aan auto’s die je klanten aan je bedrijf hebben toevertrouwd voor reparatie of onderhoud.

Aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM)
Een WA-verzekering is voor iedere eigenaar van een auto wettelijk verplicht. Met de Autoverzekering voor Bedrijven voldoe je aan deze wettelijke verplichting.

Rechtsbijstandverzekering voor motorrijtuigen
Deskundige hulp bij het verhalen van schade aan je bedrijfsauto’s en aanhangwagens. Maar ook bij juridische geschillen over andere kwesties, zoals aankoop, onderhoud of reparatie.

Cascodekking
Schade aan je eigen voertuigen en voertuigen die je verkoopt namens een fabrikant of importeur (consignatie).

Branddekking
De Garageverzekering biedt geen branddekking voor de handelsvoorraad motorrijtuigen. De Brandverzekering dekt dit risico wel. Hiervoor kan je indien gewenst een aparte verzekering afsluiten. We kunnen dan ook eventuele inventaris en voorraad/gereedschappen hierin meenemen.

Wat van belang is, is het verzekerde bedrag (de totale waarde) waar we vanuit kunnen gaan. Staan de auto’s binnen of buiten achter een hekwerk en wat voor soort beveiliging is er aanwezig? Ook hebben we dan informatie over het pand nodig (bouwaard/ligging/evt. overige bedrijven in pand).

Personeelszaken

Wat moet je allemaal geregeld hebben als je personeel in dienst neemt?

 1. Vind de juiste arbeidscontracten
 2. Bepaal het salaris
 3. Identiteit controleren en vastleggen
 4. Meld je aan als werkgever bij de Belastingdienst
 5. Regel een salarisadministratie
 6. Zorg voor passende verzekeringen
 7. Verzuimmanagement
 8. Pensioenregeling
 9. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden
 10. RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie)
 11. Maak een personeelshandboek

Wat kost een medewerker in loondienst?

Een werknemer kost je in eerste instantie geld. Het is daarom slim om alle kostenposten rondom personeel te kennen voor je (meer) werknemers aanneemt.

Verplichte kosten

 • Salaris
 • Vakantietoeslag
 • Loonheffingen

Salaris

De salaris- of loonkosten voor jou als ondernemer zijn ongeveer 30 procent hoger dan het brutoloon dat je werknemer ontvangt. Je betaalt immers ook een deel van de verzekeringen en andere bijkomende kosten. Naast het pensioen zijn dit het vakantiegeld (meestal 8% van het brutoloon) en de dertiende maand. Hierover worden loonbelasting en premies geheven, die je als werkgever moet afdragen.

Loonheffingen

Dit is een verzamelnaam voor:

 • Loonbelasting / premie volksverzekeringen
 • De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • De premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA)

Meer informatie hierover vind je in het handboek loonheffingen. Deze ontvang je van de Belastingdienst als je je als werkgever aanmeldt. Deze aanmelding kan telefonisch of online.

Snelle schatting

Om een snelle inschatting te maken van de loonkosten per werknemer kun je de rekenmodule op BerekenHet.nl gebruiken. Maar deze rekenmodule is niet volledig. De loonheffingen kunnen anders uitpakken en houd ook rekening met aanvullende kosten.

Bijkomende kosten

Naast het maandelijkse bruto loon van jouw personeel, kun je te maken krijgen met bijkomende kosten voor vakantiegeld, dertiende maand, ziektekosten, scholing, pensioenfonds en reiskosten. De bestaande CAO in je bedrijfstak is daar zeer belangrijk bij. In nagenoeg alle CAO´s zijn afspraken gemaakt over de arbeidsvoorwaarden voor specifieke bedrijfstakken. Lees dus altijd eerst het artikel onder welke cao valt mijn onderneming.

Wat kost een zieke werknemer?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld 230 euro per dag! Je bent namelijk wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarbij gaat het om minimaal 70 procent van het loon.

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Wil je weten wat een zieke werknemer jouw bedrijf precies kost? Bekijk een rekenvoorbeeld en gebruik een rekentool in het artikel Verzuimkosten berekenen.

Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten.

Wel of geen werknemers in loondienst?

Goed personeel is heel kostbaar voor jou als ondernemer. Het is misschien wel de belangrijkste investering die je zult doen. Met een goed team van gemotiveerde werknemers kun je je bedrijf laten groeien. Hoeveel waarde hecht jij aan je werknemers? Welke prijs staat daar tegenover?

Dit zijn de afwegingen die je hierbij moet maken:

 1. Wat kost een werknemer in loondienst
 2. Inkomsten door personeel: wat levert een nieuwe werknemers aan extra omzet op
 3. Afweging zzp’er of werknemer in loondienst
 4. CAO check

Val ik onder een CAO? (doe de CAO check)

Miljoenen werknemers vallen onder een CAO. De kans is groot dat je onderneming ook gebonden is aan een CAO.

Als werkgever ben je verplicht om in de arbeidsovereenkomst van je werknemer op te nemen of er een CAO geldt. Als je niet weet of er een CAO geldt in jouw sector, kun je dat hier checken op de website van CNV:
https://www.cnv.nl/cao-zoeken/?L=616

Tip 1
Wil je het fijne weten over CAO’s? De Stichting van de Arbeid heeft een brochureuitgebracht die ingaat op de belangrijkste vragen rondom CAO’s.

Tip 2
Wil je weten hoe een CAO precies tot stand komt? Bekijk deze video van vakbond De Unie, vanuit het perspectief van werknemers.

Vaste of flexibele werknemers?

Bij de start en met name bij de groei van je bedrijf zul je jezelf deze vraag als ondernemer van tijd tot tijd stellen. Het antwoord kan verschillen, afhankelijk van bijvoorbeeld de groeifase, de branche en de functiecategorie. Ook is het mogelijk dat je zowel vast als flexibel personeel aanneemt.

Werknemers in loondienst

Voordelen

 • Loyale werknemers: Met een vast contract toon je loyaliteit naar je werknemer. Je laat hiermee namelijk zien dat je voor een langere periode een arbeidsrelatie wilt aangaan.
 • Waardevolle ervaring: Vaste werknemers draaien meestal voor een langere tijd mee. In die periode kunnen ze ervaring opdoen die waardevol is voor je bedrijf. Ze bouwen hechte relaties op met collega’s en klanten, hebben uitgebreid de kans om zich te ontwikkelen binnen het team en leren je producten en diensten door en door kennen.

Nadelen

 • Ontslag minder eenvoudig. Na een eventuele proeftijd komt daar in vrijwel alle gevallen namelijk het UWV of de kantonrechter bij aan te pas. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een tijdelijk contract, dat je niet kunt verlengen. Of een uitzendkracht, die je kunt terugsturen naar het uitzendbureau.
 • Hogere eisen: Het werken met vaste werknemers stelt hogere eisen, zowel aan de werkgever als aan de werknemers. Als je iemand een vast contract aanbiedt, wil je immers voor honderd procent zeker zijn dat het gaat om de juiste persoon. Dat kan vragen om uitgebreide selectieprocedures met bijvoorbeeld kostbare assessments.

Flexibele werknemers

Flexibele werknemers kunnen werkzaam zijn op basis van allerlei soorten contracten. Denk aan oproepcontracten, uitzendcontracten of zzp’ers.

Voordelen

 • Wendbare organisatie: Ondernemers hebben te maken met een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen. Flexibele werknemers kunnen in deze onzekere omstandigheden zorgen voor een wendbare organisatie. Je kunt ze relatief eenvoudig inhuren en de samenwerking vaak met hetzelfde gemak weer beëindigen.
 • Transparante personeelskosten: Bij veel soorten tijdelijke contracten zijn de personeelskosten transparant. Als je een uitzendkracht inhuurt, betaal je in veel gevallen bijvoorbeeld een vast bedrag aan het uitzendbureau. De personeelskosten vallen dan niet opeens hoger uit bij ziekte of arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht.

Nadelen

 • Duurder: Flexibele werknemers vragen vaak een uurtarief dat hoger is dan wanneer je een werknemer (vast) in loondienst hebt.
 • Strengere regels: Flexibele werknemers krijgen een steeds betere bescherming. Dat komt onder meer door de Wet werk en zekerheid en de nieuwe zzp-regels. De strengere regels moeten schijnconstructies voorkomen, maar vragen ook om oplettendheid bij de werkgever. Als deze de regels niet goed toepast, kan zomaar sprake zijn van een vast contract.

Bron: Ondernemen met Personeel