Chat with us, powered by LiveChat

Preventiemaatregelen die aansluiten bij je (brand)verzekering

november 8th, 2019 Posted by Uncategorized 0 thoughts on “Preventiemaatregelen die aansluiten bij je (brand)verzekering”
Geef je review

Naast je verzekering zijn preventiemaatregelen essentieel. Zowel om schade te voorkomen als überhaupt om dekking te hebben!

In de offerte en uiteindelijk het polisblad van je brand verzekering (zoals inventaris/goederen of gebouw) staat bij de clausules vaak iets opgenomen over brandblusapparaten en preventie. 

Waarom preventie maatregelen?
Verzekeraars verwachten/eisen dat je (preventie)maatregelen genomen hebt om je risico te beperken, anders is er geen dekking voor de risico’s van inbraak, diefstal en vandalisme.

Voorbeeld clausule
De volgende clausule kan je bijvoorbeeld tegenkomen:

Schade door diefstal, vandalisme of brandstichting is alleen gedekt als:
– er sprake is van braak aan het gebouw;
– er preventiemaatregelen genomen zijn die voldoen aan de eisen van het CCV, volgens risicoklasse(zie www.hetccv.nl);
– deze maatregelen uitgevoerd zijn door en jaarlijks gecontroleerd worden door een BORG of VEB erkend beveiligingsbedrijf;
– de inbraakalarminstallatie volledig functioneert en daadwerkelijk ingeschakeld is tijdens de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt;
– er sprake is van een zorgvuldig sleutelbeheer (hieronder verstaan wij in ieder geval: dat bekend is wie de beschikking heeft over welke sleutel, dat codehouders een eigen, unieke code hebben en dat de sleutels en codes onderling niet worden uitgewisseld) en toegezien wordt op de naleving daarvan;
– er sprake is van een directe alarmopvolging.

Wellicht heb je hier zelf al iets voor geregeld, anders kunnen wij je hier ook bij helpen. 

Brandpreventie
Hiervoor werken wij samen met een gecertificeerde partner. Zij kunnen op het gebied van brandpreventie eigenlijk alles voor je betekenen, zoals het adviseren & onderhouden van kleine blusmiddelen, leveren van noodverlichting, rookmelders en het maken van ontruimingsplannen.

Meer informatie

Beveiliging preventie
Ook hiervoor werken wij samen met een gecertificeerde beveiligingspartner. Zij nemen de beveiliging van je bedrijf volledig uit handen. Dit doen zij met verschillende diensten, zoals camerabeveiliging, alarm, toegangscontrole, deurintercom, AED en mistgenerator.

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *