Chat with us, powered by LiveChat

Aansprakelijkheid uitsluiten in de Algemene voorwaarden

september 27th, 2018 Posted by Aansprakelijkheid, Algemene voorwaarden 0 thoughts on “Aansprakelijkheid uitsluiten in de Algemene voorwaarden”
Aansprakelijkheid uitsluiten in de Algemene voorwaarden
4.9 (97.14%) 14 votes

“De directie is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen” of “Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit fouten in onze dienstverlening”. Iedereen kent ze. De bedingen in algemene voorwaarden waarin de wettelijke aansprakelijkheid van de gebruiker tegenover de wederpartij wordt beperkt of zelfs helemaal wordt uitgesloten (=exoneratie).

Wettelijke aansprakelijkheid beperken of uitsluiten, mag dat?

Of dit mag hangt in grote mate af van (i) de hoedanigheid van de wederpartij en (ii) of partijen over de uitsluiting hebben onderhandeld en deze uitsluiting is vastgelegd in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Aansprakelijkheid uitsluiting voor consumenten mag niet, tenzij..

In overeenkomsten met consumenten, en zeker als het gaat om een uitsluiting van aansprakelijkheid in algemene voorwaarden geldt dat dit niet mag, tenzij het echt niet anders kan. Dit geldt bij hoge uitzondering ook wanneer er sprake is van een wederpartij die een niet-consument is, maar die wel sterk op een consument lijkt. Hieronder valt bijvoorbeeld een niet bedrijfsmatig handelende vereniging of stichtingen en/of een kleine eenmanszaak.

De consument is de zwakkere partij

De reden dat het uitsluiten/beperken van wettelijke aansprakelijkheden tegenover consumenten in beginsel niet mag, is omdat er sprake is van een grote ongelijkheid van partijen. Te weten de sterke ondernemer tegen de zwakke consument. De wetgever heeft in de wettelijke bepalingen over aansprakelijkheid daarom ook een redelijke verdeling van risico’s tussen ondernemers en consumenten gemaakt. Als partijen hier vervolgens in een overeenkomst of in algemene voorwaarden van afwijken, dan raakt die verdeling van risico’s uit balans en dit is bezwarend voor de zwakkere consument.

Algemene voorwaarden: grijze en zwarte lijst

De grijze lijst bevat 14 bepalingen die zich bewegen op de grens van wat redelijk is. Als je deze bepalingen in je algemene voorwaarden wilt opnemen, moet je aan kunnen tonen dat het gebruik van deze voorwaarden in je onderneming ‘niet onredelijk bezwarend’ is voor de wederpartij.

Daarnaast bestaat een zwarte lijst met bepalingen die niet in de algemene voorwaarden opgenomen mogen worden.

Aansprakelijkheid uitsluiten voor bedrijven mag, tenzij..

In het handelsverkeer is aansprakelijkheid uitsluiting een gebruikelijk verschijnsel. De gebruiker en de wederpartij zijn in dat geval allebei ondernemers en gelijkwaardig. In beginsel bestaat er dan geen reden een van die partijen tegen de ander in bescherming te nemen. Een beroep op deze clausule slaagt dan ook vrij gemakkelijk, tenzij er iets bijzonders aan de hand is.

Wanneer gaat de uitsluiting van aansprakelijkheid tussen ondernemers te ver?

Als er sprake is van opzettelijk of door bewuste roekeloosheid (fouten die niet gemaakt hadden mogen worden) van de gebruiker of met diens leiding belaste werknemers veroorzaakte schade (in beginsel) niet toelaatbaar is.

Daarnaast geldt dat de uitsluiting te ver gaat als ze als een verrassend beding worden gebruikt en ze zo ongebruikelijk zijn dat de wederpartij hier geen rekening mee had hoeven te houden. Denk bijvoorbeeld aan een annuleringsbeding met een torenhoge boete of een beding bij autoverhuur waarin stond dat de huurder van de auto ook bij afkoop van het eigen risico volledig aansprakelijk was voor de schade ontstaan door het niet in acht nemen van voertuigafmetingen (zoals de doorrijhoogte).

Conclusie

Zorg ervoor dat je algemene voorwaarden hebt, dat deze correct opgesteld zijn, zonder bepalingen uit de zwarte (en liefst ook grijze) lijst. Firm24 kan je hierbij helpen. Daarnaast raden wij je aan om de algemene voorwaarden aan te laten sluiten bij een aansprakelijkheidsverzekering. Daarmee heb je je aansprakelijkheid aan alle kanten goed ingevuld. Wil je advies over je aansprakelijkheidsverzekering? Neem dan contact met ons op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *